Omis

Omis je mìsteekem ve støedni Dalmacii mezi mìsty Split a Makarska. Omis se rozklada v kaòonu nadherne øeky Cetiny. Obklopuji ho mohutne soutìsky. V minulosti bylo toto romanticke mìsteeko proslule svymi piraty. Lodi piratù z mìsteeka Omis lodi byly po staleti synonymy pomsty, odvahy a sily, ktera vzdorovala cizim dobyvatelùm. Dnes je Omis turistickym mìsteekem s rozmanitou turistickou nabidkou na tøiceti pìt kilometrù dlouhe rivieøe, ktera se sklada z øady malebnych plazi a zachovanych rybaøskych vesnic. Sila a odvaha piratù je tematem autentickych pisni lidovych pìveckych skupin muzù a chlapcù z Omise.

Plaze: oblazkove a piseite

Duee je jedna z dvaceti vesnic v kraji zvanem Poljice na upati mosorskeho horskeho pasma. V minulosti vesnice Duee i ostatni obce patrily do slavne Poljicke republiky, v niz vladl Velky knize podle narizeni zakoniku "Poljicky statut". Takove historicke dedictvi zanechalo nesmazatelne stopy v nalade a atmosfere tohoto mista, ktere se pysni take stavebnimi pamatkami zachovale venkovske arhitektury.

Vybrat apartmá být typickým