Grebastica

Grebastica je malou turistickou osadou s rodinnymi domy a pensiony. Letovisko Grebastica lezi ve stejnojmennem zalivu 14 km jiznì od mìsta Sibenik. Tento hluboky zaliv je vroubeny bujnym mediteranim rostlinstvem a zdejsi plaze jsou oblazkove. Vzhledem k tomu, ze osada Grebastica vyrostla na velmi elenite easti pobøezi Jadranu a lezi nedaleko plazi Sibenicke riviery, ktere se nalezaji v ustrani, je v letovisku kromì hlavni plaze take øada malych zatok, ktere objevite, kdyz se vydate na sever smìrem k poloostrovu Vela Ostrica. V letovisku Grebastica je nìkolik pohostinskych zaøizeni, v jejichz nabidce najdete dalmatske speciality. Od mistniho obyvatelstva, ktere se i nadale zabyva zemìdìlstvim a rybaøstvim, si mùzete zakoupit domaci zeleninu a ryby. Toto letovisko je idealnim mistem k proziti rodinne dovolene. Vse potøebne mùzete zakoupit a doplòkove sluzby budete mit k dispozici v nedalekem vìtsim letovisku Primosten.

Navrhujeme vam, abyste navstivili: klaster sv. Lucie (samostan Sv. Luce) se zbytky øimskych staveb / kostel sv. Marie (Sv. Marije) z 15. st. / trosky hradeb na poloostrovì Ostrica / mìsto Sibenik / letovisko Primosten / Narodni park Krka / Krapanj - ostrov lovcù moøskych hub a koralù.

Jak se sem dostanete: letovisko Grebastica lezi 14 km jiznì od mìsta Sibenik a pøijedete sem po okresni silnici, na niz odboeite z Jadranske magistraly za letoviskem Brodarica.

Vybrat apartmá být typickým