Rogoznica

Mala støedozemni osada Rogoznica stoji nedaleko od letoviska Primosten a 25 km jiznì od vìtsiho mìsta Sibenik na pobøezi Jadranu. Rogoznica je nevelkou turistickou osadou s postovnim uøadem, ambulanci a obchody. Rozklada se v siroke zatoce. Je idealnim mistem k proziti dovolene s rodinou a pøateli. Letovisko Rogoznica radi navstìvuji take plachtaøi, protoze mistni pøistav pro jachty a male lodi - marina Frapa - je kromì sve krasy (je povazovan za jeden z nejhezeich pøistavù tohoto typu na Jadranu) znamy take tim, ze je nejbezpeenìjsim pøistavem v teto easti Jaderskeho moøe. V Rogoznici jsou oblazkove plaze, je zde nìkolik skalnatych mist, osadu vroubi borovy les. Vzhledem k tomu, ze se mistni obyvatelstvo jiz tradienì zabyva rybaøstvim, jistì vam zde nebudou chybìt eerstve ryby. Letovisko Rogoznica je zname take diky lidovym slavnostem, ktere se poøadaji v srpnu (Rybaøska noc a Noc Rogoznice). Tehdy ulice oziji a vznikne zde zvlastni atmosfera. Na tyto slavnosti se sem jezdi podivat i obyvatele vìtsich mìst Split a Sibenik. Pobøezi kolem Rogoznice je elenite a proto je vhodne ke vsem vodnim sportùm. Na soprtovnich høistich v tomto letovisku si rovnìz mùzete rekreaenì zasportovat. V blizsim okoli letoviska Rogoznica jsou eetne male, skryte zatoky, ktere jsou vhodne ke koupani a opalovani.

Navrhujeme vam, abyste navstivili: farni kostel z roku 1615 / francouzskou tvrz z 1809. roku na kopci nad osadou / støedovìke kostely na rogoznickem poli: ukazky støedovìke dalmatske architektury.

Jak se sem dostanete: Rogoznica lezi 25 km jiznì od mìsta Sibenik smìrem na Split, na okresni silnici, jez vede do Rogoznice - tato okresni silnice odboeuje z Jadranske magistraly 5 km za letoviskem Primosten.

Jestlipak jsme to vìdìli: v letovisku Rogoznica si mùzete take zasermovat - od roku 1987 je zde totiz v provozu Mezinarodni sermiøsky kempink a sermiøska skola / nedaleko od osady Rogoznica je Draei jezero (Zmajevo jezero), jedineeny poøirodni ukaz, kde se støidaji pøiliv a odliv.

Vybrat apartmá být typickým