Mimice

Mimice jsou malou osadou ve støedni Dalmacii lezici 25 km daleko od letoviska Makarska a 11 km od letoviska Omis. Letovisko Mimice lezi na malebne Makarske rivieøe a mùze se pochlubit dvìma mìstskymi plazemi, ktere jsou zname diky bilym piseitym bøehùm - to je oblibene misto ke koupani nejmladsich, ale taky starsich turistù. Mìlke moøe, vlidni mistni obyvatele, nabøezi letoviska, na nìmz neni zadny provoz a veeerni klid v teto zatoce jsou idealni pokud chcete sve rodine poskytnout pøijemnou, poklidnou dovolenou. Mate li zajem o veeerni zabavu, staei si vyrazit autem do nedalekeho letoviska Omis, jez lezi 11 km odtud. Zajimaji-li vas sportovni dobrodruzstvi, nenechte si ujit rafting na øece Cetina nebo alpinisticky prùzkum jejiho kaòonu.

Navrhujeme vam, abyste navstivili: okolni obce Marusi?i, Ruskamen a Pisak / mìsto Omis / kaòon øeky Cetiny / Radmanove mlinice - nejznamìjsi hospùdku - "konobu" na zdejsi rivieøe / mìsto Makarska / mìsto Split / ostrov Brae, kam se dostanete trajektem z mìsta Makarska.

Jak se sem dostanete: letovisko Mimice lezi 30 km jiznì od metropole Dalmacie Split a dostanete se sem pojedete-li po hlavni dopravni tepnì smìrem na mìsto Makarska.

915

Vybrat apartmá být typickým